Thuiszorg in Dordrecht

Thuiszorg Dordrecht en Papendrecht

De Wielborgh biedt thuiszorg in Dordrecht (en Papendrecht) afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de klant. Dagelijks rijden er vanuit verschillende locaties in Dordrecht thuiszorg teams door de regio om klanten de zorg te bieden die zij nodig hebben. Van hulp bij het wassen en aankleden tot medische controles, het toedienen van medicijnen, huishoudelijke ondersteuning en adequate verpleging. Wij bieden:

Onze thuiszorg is afgestemd op de persoonlijke behoefte van de klant. Omdat we de persoonlijke band tussen klanten en medewerkers belangrijk vinden, bieden we kleinschalige zorg waarin wordt gewerkt met wijkteams.

Dit betekent zoveel mogelijk dezelfde medewerkers over de vloer die bovendien op meerdere gebieden inzetbaar zijn; van het aantrekken van steunkousen tot het geven van een injectie. Het team van de thuiszorg kan ook uw reservesleutel beheren zodat er in geval van nood altijd een hulpverlener naar binnen kan.

Als het thuis niet meer gaat, kan de Wielborgh bemiddelen voor andere vormen van zorg. Een mogelijkheid is dat u via de woningcorporatie een appartement huurt in één van de vier woon-zorgcomplexen van de Wielborgh.

Wie in één van de Wielen woont, heeft de zorg en faciliteiten dichtbij. Dat geeft een extra gevoel van veiligheid. Maar ook hier geldt dat mensen zelfstandig wonen. De zorgmedewerker die thuis komt, biedt thuiszorg. Hij of zij is bij u te gast en zal zich ook altijd zo gedragen. Zo blijft thuiszorg in Dordrecht en Papendrecht altijd voor u binnen handbereik.

Indicatie

Als u thuiszorg nodig heeft, dan dient u te beschikken over een indicatie. Voor persoonlijke verzorging en verpleging, terminale zorg of dagverzorging heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In die indicatie wordt bepaald op welke zorg en op hoeveel zorg u recht heeft.

Als u huishoudelijke ondersteuning nodig heeft, dan heeft u een indicatie van de Wmo nodig. Onze ouderenadviseurs staan voor u klaar om vragen over zorg te beantwoorden en om u te helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Thuiszorg en meer. Met elkaar. Voor elkaar.
  • Stichting de Wielborgh
  • Postadres:
  • Beverwijckstraat 49
  • 3311 GB Dordrecht