Thuiszorg in Dordrecht

Thuiszorg Dordrecht en Papendrecht

De Wielborgh biedt thuiszorg in Dordrecht afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de klant. Dagelijks rijden er vanuit verschillende locaties in Dordrecht thuiszorg teams door de regio om klanten de zorg te bieden die zij nodig hebben. Van hulp bij het wassen en aankleden tot medische controles, het toedienen van medicijnen, huishoudelijke ondersteuning en adequate verpleging. Wij bieden:

Onze thuiszorg is afgestemd op de persoonlijke behoefte van de klant. Omdat we de persoonlijke band tussen klanten en medewerkers belangrijk vinden, bieden we kleinschalige zorg waarin wordt gewerkt met wijkteams.

Dit betekent zoveel mogelijk dezelfde medewerkers over de vloer die bovendien op meerdere gebieden inzetbaar zijn; van het aantrekken van steunkousen tot het geven van een injectie. Het team van de thuiszorg kan ook uw reservesleutel beheren zodat er in geval van nood altijd een hulpverlener naar binnen kan.

Als het thuis niet meer gaat, kan de Wielborgh bemiddelen voor andere vormen van zorg. Een mogelijkheid is dat u via de woningcorporatie Trivire of Woonbron een appartement huurt in één van de vier woon-zorgcomplexen.

Wie in één van de Wielen woont, heeft de zorg op maat en faciliteiten dichtbij. Dat geeft een extra gevoel van veiligheid. Maar ook hier geldt dat mensen zelfstandig wonen. De zorgmedewerker die thuis komt, biedt thuiszorg. Hij of zij is bij u te gast en zal zich ook altijd zo gedragen. Zo blijft thuiszorg in Dordrecht altijd voor u binnen handbereik.

Toegang tot zorg

Als u thuiszorg nodig heeft, dan zijn er verschillende manieren om toegang tot zorg te krijgen of thuiszorg aan te vragen. Voor persoonlijke verzorging, verpleging en terminale zorg kunt u contact opnemen met de verpleegkundigen van de Wielborgh. Voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagverzorging heeft u een indicatie van de Sociale Dienst Drechtsteden nodig.

Heeft u vragen over toegang tot thuiszorg of het aanvragen van thuiszorg dan kunt u contact opnemen met de Wielborgh via 078-6492111.

Thuiszorg en meer. Met elkaar. Voor elkaar.
  • Stichting de Wielborgh
  • Postadres:
  • Beverwijckstraat 49
  • 3311 GB Dordrecht